Opholdssted for unge med problemer

   Add Business    Login   


Opholdssted for unge med problemer

Det er de enkelte kommuner landet over, som visiterer de unge til bostedet.
Derfor er det væsentligt, at bostedet arbejder tæt sammen med den myndighed, der visiterer, så alle parter har mulighed for at vurdere, om den unge kan profitere af tilbuddet.
I den sammenhæng bliver den unges baggrund, behov, ønsker og eventuelle tidligere foranstaltninger grundigt overvejet. Det er vigtigt, at visitationen sker på et positivt og objektivt grundlag, så det kommer den unge til gavn.
Hvis kommunens visitator, den unge og et eventuelt netværk/familie og personalet på Caroline Marie er enige om, at bostedet er en god mulighed, mødes sagsbehandleren, den unge og eventuel familie med os på bostedet og aftaler rammerne for opholdet.

Is this your business? Update now

Opholdssted for unge med problemer
Gothersgade 141 1123 København K, , Aalborg, Nordjylland, 1123, Denmark
phone: 214 23 913
https://mariehjem.dk/caroline/
EmailMap of Opholdssted for unge med problemer

* Approximate address location shown
Our Products & Services

Images


Related Categories

Bosted for unge København - Opholdssted for unge med problemer - Udsatte unge København - Bosted for unge med psykosociale problemer