Botilbud til voksne København

   Add Business    Login   


Botilbud til voksne København

Solistbolig i København, en mindre bolig i Københavns området. Det behandlingsmæssige udgangspunkt er at udnytte det spændingsfelt som opstår , når borgeren fravælger / flytter fra alt det kendte; familien, institutionen, pædagogen og skal klare sig selv. Ved at komme borgeren i møde i en selvstændig boligform, kombineret med kvalificeret kontakt, fjernes modstanden og der opstår et frirum.

I dette frirum opbygges et tillids- og fortrolighedsforhold til borgeren, så borgeren kommer i en forpligtelsesproces, hermed mindskes nødvendigheden af kontrol og en mulig bearbejdning af borgeren og dennes relationer øges.

Is this your business? Update now

Botilbud til voksne København
Melchiors Plads 4 stth, 2100 Copenhagen Ø, Denmark, , Taastrup, K???benhavn, 2100, Denmark
phone: 40 40 92 40
https://solisterne.dk/
EmailMap of Botilbud til voksne København

* Approximate address location shown
Our Products & Services

Images


Related Categories

Solistbolig i København - Botilbud til voksne København - Opholdssted for unge København - Botilbud for psykisk syge